Over Carla Maria Verwer

Taal en Betekenis

Taal  en betekenisgeving staan centraal in al mijn werk. Gezamenlijk betekenis geven, een vorm vinden voor een bijeenkomst, voorstelling, loopbaan of levenspad én de juiste toon aanslaan zijn belangrijke onderdelen van mijn praktijk.  Ik werk als moderator, theatermaker, (stem)actrice en als coach en trainer in Persoonlijk Leiderschap. Verhalen en de betekenis die er aan toegekend wordt lopen als een rode draad door al mijn werk. 

Mijn veelvormige werkpraktijk is het resultaat van een gevarieerde achtergrond. Na een master in de Bedrijfscommunicatie met een specialisatie in Communicatie in Organisaties; studeerde ik af als docerend theatermaker aan de Academie voor Theater in Tilburg. Ik ben getraind in Narratieve Hulpverlening, Voice Dialogue en Transactionele Analyse, opgeleid tot NEI-coach en gecertificeerd trainer Jung Type Index (JTI/MBTI). In mijn werk binnen de academische context is de voertaal voornamelijk Engels.

In 2009  ben ik mijn werkpraktijk begonnen als Theatermaker. Voor een portfolio van mijn theaterwerk en mijn visie op Sociaal Artistiek Theater gaat u naar De Theaterpraktijk.

Ik ben oprichter van de School voor Narratief Leiderschap. De school vertaalt mijn ervaring als theatermaker en leiderschapstrainer naar een narratieve perspectief op (persoonlijk) leiderschap. Ga direct naar School voor Narratief Leiderschap als u geïnteresseerd bent in een narratief perspectief op Leiderschap. For a narrative perspective on Leadership in English go to  School of Narrative Leadership

Meer informatie over mijn werk als stemactrice en voor een stemdemo gaat u naar Stemactrice.nu.

Ik ben aangesloten bij de Nederlandse orde van Beroepscoaches en ik ben bij het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs) geregistreerd als docent waardoor workshops voor onderwijsinstellingen vrij zijn van BTW.